Loading...

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (hiện hành)

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam hiện hành gồm 11 chương, 73 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Luật quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan - Nguyễn Minh Đức
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)
  Giá tiền: 45.000 đ