Loading...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 135 trang
Giá tiền: 28.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch bao gồm 31 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ hợp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí - PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - TS. Nguyễn Thị Dung (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Đặng Minh Tuấn - Vũ Công Giao - Đoàn Đức Lương - Lê Thị Nga (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ