Loading...

Luật Trẻ em (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Luật Trẻ em (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Trẻ em (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) gồm 7 chương, 106 điều, quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

  Đây là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Trẻ em năm 2016 (được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Thu Trang - TS. Nguyễn Ngọc Lương
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 11.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 74.000 đ