Loading...

Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Ban Kinh tế Trung ương
Số trang: 290 trang
Giá tiền: 72.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chọn lọc từ 13 bài viết của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, nhà nghiên cứu kinh tế,… trình bày một số nội dung về thực trạng của quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, những thách thức trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện nay, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, về phát triển kinh tế tư nhân, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân, để các doanh nghiệp này thực sự là động lực của nền kinh tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 83.000 đ
  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Thanh Tú (Chủ biên)
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Kiên - TS. Phan Hồng Mai (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Houbing Song, Ravi S. Srinivasan, Tamim I. Sookoor, Sabina Jeschke
  Giá tiền: 533.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh - TS. Đinh Thế Hùng - TS. Đoàn Thanh Nga - TS. Nguyễn Thanh Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ