Loading...

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Đà Nẵng

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả: TS. Vương Phương Hoa
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 73.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm ba chương, tập trung làm rõ nội dung và sự cần thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; phân tích và đánh giá thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Đà Nẵng từ năm 2017 đến nay; từ đó đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Đà Nẵng, phấn đấu đưa Đà Nẵng sớm trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Houbing Song, Ravi S. Srinivasan, Tamim I. Sookoor, Sabina Jeschke
  Giá tiền: 533.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh - TS. Đinh Thế Hùng - TS. Đoàn Thanh Nga - TS. Nguyễn Thanh Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ