Hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Ngày đăng: 12/06/2018 - 18:06

Trung tâm Phát hành sách

6/86 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 024.3942-2008, Fax: 024.3941-0661, Email: phathanh@nxbctqg.vn

Nhà sách Sự Thật

24 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 024.39410534, Fax: 024.39410535, Email: nhasachsuthatqt@nxbctqg.vn

Nhà sách Sự Thật

Phố sách Hà Nội - Phố sách 19 - 12

Điện thoại: 024.39420946, Fax: 024.39420946, Email: nhasachsuthat19.12@nxbctqg.vn

Chi nhánh Nhà xuất bản tại Tp. Hồ Chí Minh

72 Trần Quốc Thảo - P.7- Q3 - Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39325410, Fax: 028.39325457, Email: hochiminh@nxbctqg.vn

Chi nhánh Nhà xuất bản tại Đà Nẵng

91 Lê Đình Dương - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 02511.3583311, Fax: 02511.3583216, Email: danang@nxbctqg.vn

Trung tâm Phát hành sách tại Nha Trang

37 Đường 23/10 - Tp. Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3824601, Fax: 0258.3814811,  Email: nhatrang@nxbctqg.vn

Trung tâm Phát hành sách tại Huế

9 Đinh Tiên Hoàng - Tp. Huế

Điện thoại: 0234.3527481, Fax: 0234.3512214,  Email: hue@nxbctqg.vn

Trung tâm Phát hành sách tại Quảng Ngãi

534 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3826545, Fax: 0255.3828146,  Email: quangngai@nxbctqg.vn

Chi nhánh Nhà xuất bản tại Cần Thơ

Số 316, Đường 30/4, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3839833, Fax: 0710.3740668, Email: cantho@nxbctqg.vn

 

Bình luận