Liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng

Ngày đăng: 23/10/2020 - 09:10

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 21/10/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020 với chủ đề "Sáng mãi niềm tin theo Đảng" và phát động ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng của bão lũ. Nhóm tuyên truyền Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đạt Giải B tiết mục xuất sắc với tiết mục Việt Nam chân trời rộng mở và Giải Khuyến khích toàn Đoàn.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

Tại buổi liên hoan, 61 tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam, về truyền thống của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... đã được các cán bộ, công chức, người lao động đến từ 21 nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương thể hiện. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đóng góp 03 tiết mục: đơn ca, song ca và tốp ca; trong đó tiết mục Việt Nam chân trời rộng mở đạt Giải B tiết mục xuất sắc và Giải Khuyến khích toàn Đoàn.

Một số tiết mục của Nhóm tuyên truyền Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại liên hoan:

Nhóm tuyên truyền Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đạt Giải B tiết mục xuất sắc với tiết mục Việt Nam chân trời rộng mở

Liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng Khối Thi đua các cơ quan Trung ương được tổ chức định kỳ hai năm một lần, qua đó góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, lý tưởng sống cao đẹp; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc hướng đến những giá trị truyền thống, lịch sử hào hùng của quê hương đất nước; ca ngợi tinh thần xung khích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ thanh niên Khối Thi đua các cơ quan Trung ương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ trong các cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, động viên tinh thần hăng say lao động, phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Đảng Trung ương tăng cường, mở rộng giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong Khối.

Trong dịp này, Đoàn Khối Thi đua các cơ quan Trung ương đã phát động ủng hộ miền Trung ruột thịt đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức đoàn trong Khối cùng chung tay hỗ trợ, sẻ chia, giúp đỡ đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả