Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

Ngày đăng: 16/10/2020 - 15:10

Chiều 15/10/2020, Lễ sơ kết 01 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an đã được tổ chức tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Toàn cảnh Lễ sơ kết

Dự Lễ sơ kết, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân; Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập. Dự Lễ sơ kết còn có  đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

Nhằm tăng cường sự gắn kết trong công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn, xuất bản tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong cả nước nói chung và ngành Công an nói riêng, ngày 29/10/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Qua 01 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên đã cụ thể hóa các nội dung hợp tác thông qua kế hoạch, chương trình công tác của các đơn vị chức năng, kết quả là đã có nhiều tài liệu, bản thảo chất lượng tốt, có giá trị khoa học và thực tiễn được nghiên cứu, biên soạn; nhiều ấn phẩm quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia về khoa học an ninh, đơn vị trong Bộ Công an được xuất bản. 

Hai bên đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học, qua đó góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, việc phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ngày 29/6/2020 là hoạt động tiêu biểu đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quan tâm, hưởng ứng. Đồng thời, Hội thảo cũng là hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung của Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Lễ sơ kết

Phát biểu tại Lễ sơ kết, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, các hoạt động phối hợp của hai đơn vị đã góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho rằng, những kết quả đạt được sau 01 năm triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai đơn vị, với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo hai đơn vị. Cùng với những mảng việc được triển khai tốt như công tác phối hợp tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản các công trình khoa học do Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và cán bộ của Cục chủ trì nghiên cứu, biên soạn; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, còn có những mảng hoạt động cần được triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới như trong Báo cáo sơ kết đã chỉ rõ: Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa cán bộ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an với cán bộ của Nhà xuất bản như: giao hữu bóng đá, cầu lông, tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi,...; nghiên cứu, mở thêm các hướng mới trong quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị như: tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước, về an ninh mạng; mời các chuyên gia của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an hỗ trợ Nhà xuất bản tiến hành thẩm định, cho ý kiến đối với một số công trình về khoa học an ninh được biên tập, xuất bản tại Nhà xuất bản...

Để chương trình hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an ngày càng hiệu quả, toàn diện hơn, đồng chí đề nghị các đơn vị được giao làm đầu mối xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể trong từng năm trình lãnh đạo hai cơ quan phê duyệt và tổ chức triển khai; tăng cường công tác tham mưu, thông tin cho lãnh đạo hai cơ quan trong việc triển khai công tác phối hợp; sơ kết, tổng kết để kịp thời trao đổi thông tin cần thiết về các mặt công tác liên quan đến nội dung triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ sơ kết

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trong thời gian qua. Để việc phối hợp ngày càng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung, đồng chí đề nghị hai đơn vị tiếp tục bám sát và thực hiện tốt các nội dung phối hợp trong Biên bản ghi nhớ. Thường xuyên rà soát, bổ sung các nội dung phối hợp phù hợp với tình hình từng năm, từng giai đoạn. Tiếp tục phát huy sáng kiến nhằm đẩy mạnh việc phối hợp, quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trên các mặt nghiên cứu khoa học, biên soạn, xuất bản tài liệu, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề về những vấn đề lý luận, thực tiễn, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Chú trọng vấn đề lãnh đạo quản lý và chỉ huy trong khoa học công nghệ, vấn đề hợp tác quốc tế…

Các đại biểu tham dự Lễ sơ kết chụp ảnh kỷ niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả