Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Ngày đăng: 15/07/2011 - 07:07

Sáng 15-7-2011, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã chủ trì Hội nghị.

so-ket3

Đồng chí Nguyễn Duy Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Vụ I (Ủy ban Kiểm tra Trung ương), Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông); các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản; Đảng ủy cơ quan; Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban nữ công; Biên tập viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng Nhà xuất bản trở lên.

Ngay những ngày đầu năm 2011, Nhà xuất bản đã phối hợp với Văn phòng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và một số cơ quan Trung ương tích cực, khẩn trương biên tập, in và phát hành các văn kiện, tài liệu bảo đảm chính xác và an toàn tuyệt đối, kịp phục vụ ngày khai mạc và toàn bộ thời gian diễn ra Đại hội XI của Đảng, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội. Nhà xuất bản đã chủ động biên tập, xuất bản và phát hành sách phục vụ việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các văn bản pháp luật phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2015, phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước; các bộ sách lớn, trọng tâm; triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên phạm vi cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Nhà xuất bản đã biên tập được 443 bản thảo, đạt 37,8% so với tổng số đề tài đăng ký và 103,3% so với cùng kỳ; đã xuất bản được 550 đầu sách, bằng 131%,3 so với cùng kỳ; in được 361 đầu sách, bằng 86,2% so với cùng kỳ năm trước…

Trong hoạt động xuất bản, Nhà xuất bản bảo đảm sách xuất bản đúng quan điểm, đường lối của Đảng, bảo đảm số lượng, chất lượng, tiến độ; xuất bản kịp thời các ấn phẩm, tài liệu theo yêu cầu của Trung ương và kế hoạch của Nhà xuất bản, đặc biệt là sách trọng tâm, sách gấp…

so-ket2

Lãnh đạo Nhà xuất bản tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể Nxb

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 của Nxb.

Nhà xuất bản đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản đoàn kết, khắc phục khó khăn, đồng lòng triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết 11 của Chính phủ về 6 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; kế hoạch, biện pháp của Nhà xuất bản thực hiện cắt giảm chi phí quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ tiền lương và tiết kiệm chi phí quản lý…

Ghi nhận thành tích của Nhà xuất bản, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể đơn vị Nhà xuất bản đã có thành tích xuất sắc trong công tác (từ năm 2008 đến năm 2010) và 6 cá nhân Nhà xuất bản đã có thành tích trong công tác (từ năm 2006 đến năm 2010), góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 1 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 tập thể và 3 cá nhân Nhà xuất bản được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 của Nhà xuất bản được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ... Đặc biệt, việc hoàn thành xuất bản bộ sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã được Đảng. Nhà nước Việt Nam và Lào đánh giá cao, Nhà xuất bản và nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng và Nhà nước Lào tặng thưởng Bằng khen…

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản cũng đã trao đổi, thảo luận Dự thảo Đề án giao quyền chủ động trong hoạt động biên tập, xuất bản, nâng cao hiệu quả và thu nhập tăng thêm đối với các ban biên tập.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản thực hiện có hiệu quả kế hoạch biên tập - xuất bản - phát hành và nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm cả về nội dung và hình thức, cả về giá trị thực hiện, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và bảo đảm hiệu quả sản xuất - kinh doanh; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Nhà xuất bản; tiếp tục xây dựng cơ quan và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; điều chỉnh phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả 66 đầu việc trọng tâm, phục vụ tốt các sự kiện chính trị lớn trong năm 2011. Để đạt được những điều này, Nhà xuất bản đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Phạm Ngọc Huệ

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả