Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động in và phát hành sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật”

Ngày đăng: 11/10/2021 - 20:10

Thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, sáng 10/10/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm với chủ đề Nâng cao chất lượng hoạt động in và phát hành sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập chủ trì Tọa đàm.

Toàn cảnh Tọa đàm

Dự Tọa đàm có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Nhà xuất bản, thủ trưởng một số đơn vị chức năng liên quan đến công tác in và phát hành tại Hà Nội.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cách đây 69 năm, vào ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 122/SL thành lập Nhà in quốc gia, từ đó ngày 10/10 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Trong hành trình 69 năm hình thành, phấn đấu và phát triển, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp tích cực trên lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền, góp phần lan tỏa các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của nhân dân.

Cùng với sự phát triển của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, trong những năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, đóng góp đáng kể vào những thành tựu chung của toàn ngành. Bên cạnh những kết quả rất quan trọng đã đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận, chất lượng, hiệu quả công tác in và phát hành sách lý luận, chính trị còn nhiều hạn chế.

Để nâng cao chất lượng hoạt động in và phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Tuấn đã phân tích một số giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh, cần chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, tinh gọn các khâu trong công tác in, phát hành; xây dựng được hệ thống mạng lưới đối tác khách hàng; làm tốt công tác cộng tác viên và chế độ chăm sóc khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cả khâu in và phát hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, như: nghiệp vụ thiết kế, chế bản cho cán bộ Trung tâm In và Nhà in Sự thật, nghiệp vụ bán hàng trực tuyến cho cán bộ Trung tâm Phát hành;…

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đánh giá lại những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong công tác in và phát hành sách , đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng in và phát hành sách của Nhà xuất bản.

TS. Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch, Giám đốc Nhà in Sự thật phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí Dương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán phát biểu tại Tọa đàm

 Đồng chí Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Sách quốc gia phát biểu tại Tọa đàm

Kết luận buổi Tọa đàm, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định, những ý kiến góp ý tại Tọa đàm là những gợi ý hết sức thiết thực, hữu ích cho hoạt động in và phát hành sách của Nhà xuất bản trong thời gian tới.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả