Tọa đàm khoa học “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”

Ngày đăng: 09/06/2021 - 14:06

Trong khuôn khổ Triển lãm sách trực tuyến nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, sáng 09/6/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”. Buổi Tọa đàm được tổ chức trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Dự buổi Tọa đàm có PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc  - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trao đổi tại buổi Tọa đàm có GS. TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và TS. Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các diễn giả đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, những nhận định, đánh giá về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 05/6/1911, ý nghĩa, vai trò của sự kiện đó đối với cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, qua đó làm rõ khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và sự kế thừa, tiếp nối, phát triển của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay, quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng. Đồng thời, các diễn giả cũng trao đổi về công tác biên soạn, biên tập, xuất bản sách về cuộc đời, sự nghiệp và hệ thống di sản của Người tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong những năm qua, đặc biệt là trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, xuất bản các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình, kết quả nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và hệ thống di sản của Người là mảng đề tài sách có vị trí quan trọng trong chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản. Hằng năm, những trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản, tái bản đều đặn, đồng thời Nhà xuất bản phát huy vai trò then chốt của mình, tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học đẩy mạnh công tác biên tập, xuất bản sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kịp thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng gia tăng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Đặc biệt, năm 2021, cuốn sách Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938) - cuốn sách viết về những năm tháng sống, học tập, hoạt động và làm việc sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô từ năm 1923 đến năm 1938 đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên dịch, biên tập, xuất bản bằng tiếng Nga và được trân trọng giới thiệu, trưng bày tại Hội sách quốc tế Xanh Pêtécbua lần thứ XVI từ ngày 26 đến 29/5/2021. Trong lần xuất bản này, cuốn sách được đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viết Lời tựa. (Bản tiếng Việt của cuốn sách được Nhà xuất bản xuất bản năm 2017, do các chuyên gia uy tín của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ biên).

Tọa đàm khoa học “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” là một hoạt động có ý nghĩa, giúp công chúng hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, những bài học quý giá mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay.

Bạn đọc có thể xem nội dung buổi Tọa đàm trên trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (https://www.nxbctqg.org.vn/) và trên sàn sách quốc gia Book365.vn.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả