Trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày đăng: 04/02/2022 - 14:02
Chiều 27/01/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trang trọng tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học và Phó Giám đốc Nhà in Sự thật.

 Dự buổi Lễ có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập. Dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị khu vực I và các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm.

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định điều chuyển cán bộ đối với đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, kể từ ngày 01/02/2022.

Cũng tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đối với hai đồng chí: 

1. Đồng chí Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, kể từ ngày 01/02/2022.

 2. Đồng chí Đỗ Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà in Sự thật, kể từ ngày 15/01/2022. 
 
 
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định bổ nhiệm 
Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới và tin tưởng rằng, trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm với nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí công tác khác nhau sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
 
Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ
 
Đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại buổi Lễ
 
Đồng chí Lê Thị Thục, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ
 
Đồng chí Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Nhà in Sự thật phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ
 
Phát biểu tại buổi Lễ, các đồng chí được trao quyết định cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Trên cương vị mới, các đồng chí sẽ cố gắng cùng với Ban Lãnh đạo, Đảng ủy, cán bộ, viên chức Nhà xuất bản nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Nhà xuất bản, góp phần xây dựng Nhà xuất bản ngày càng phát triển.
 
  
Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả