Trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày đăng: 07/01/2022 - 08:01

Sáng 05/01/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Thái Bình và đồng chí Trần Quốc Thắng.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia) đối với đồng chí Nguyễn Thái Bình

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Bình, Hàm Vụ trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia), kể từ ngày 01/01/2022.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định điều chuyển cán bộ đối với đồng chí Trần Quốc Thắng

Cũng tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn trao quyết định điều chuyển đồng chí Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia) sang làm Phó trưởng Ban sách Nhà nước và pháp luật, kể từ ngày 01/01/2022.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn chúc mừng và bày tỏ tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm, với tinh thần chủ động, sáng tạo, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, góp phần đưa Nhà xuất bản có những bước phát triển đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đồng chí tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí vừa được bổ nhiệm sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển Nhà xuất bản ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập nhấn mạnh, trong những năm qua, hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã thực hiện tốt vai trò của mình, đóng góp đáng kể vào thành tựu chung của Nhà xuất bản. Cùng với những kết quả đã đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận, chất lượng, hiệu quả công tác phát hành sách ở Nhà xuất bản  vẫn còn nhiều hạn chế, cần phải đổi mới để bắt kịp với xu hướng phát triển của thị trường hiện nay. Để đạt mục tiêu đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải không ngừng đổi mới, vừa có tâm vừa có tầm; cần phát huy hơn nữa sức mạnh tập thể, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Nhà xuất bản.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia) phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia) cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Nhà xuất bản và toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia), đồng thời khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà xuất bản ngày càng ổn định và phát triển.

Ban Giám đốc Nhà xuất bản chụp ảnh cùng các đồng chí được bổ nhiệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả