Loading...

Một số vấn đề về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Một số vấn đề về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  mot so van de213Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thắng

  Số trang: 304 trang - Giá tiền: 70.000đ

  Xuất bản: Tháng 2-2016

  Cuốn sách tập hợp một số bài viết của Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thắng trong những năm gần đây về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân trong thời kỳ mới, trong đó một số vấn đề đã được sử dụng trên các phương tiện truyền thống đại chúng, trong hoạt động lý luận của tác giả, và đã được chỉnh sửa, cập nhật thông tin mới.

  Với kết cấu gồm 4 phần, cuốn sách đi sâu nghiên cứu, phân tích, làm rõ thêm những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã, đang và sẽ có sự vận động, biến đổi mới tác động đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ