Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 60 trang
Giá tiền: 7.500 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của phòng, chống ma tuý vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008, gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật phòng, chống ma tuý năm 2000, có hiệu lực từ ngày 1-1-2009. Luật quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

  Phần phụ lục in toàn văn văn bản hợp nhất giữa Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 và Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý năm 2008.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ