9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung)

9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
Số trang: 607 trang
Giá tiền: 177.000 đ
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm: cầm cố tài sản; thế chấp tài sản; đặt cọc; ký cược; ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu; bảo lãnh, tín chấp và cầm giữ tài sản.

  Việc bảo đảm nghĩa vụ dân sự luôn gắn với trách nhiệm dân sự về tiền, tài sản và việc trả nợ, nên trong nhiều trường hợp còn được gọi là  bảo đảm nghĩa vụ tài chính, bảo đảm nghĩa vụ tài sản hay bảo đảm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng.

  Các biện pháp này như một công cụ hữu hiệu để bảo hiểm, phòng ngừa vi phạm nghĩa vụ, làm cho kẻ muốn bội ước, phá bỏ cam kết phải nhụt chí, chùn tay, đồng thời giúp cho người bị vi phạm hợp đồng hạn chế rủi ro, tổn thất.

  Từ doanh nghiệp, ngân hàng cho đến cá nhân đều sử dụng nhiều biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự nói chung và giao dịch bảo đảm thực hiện hợp đồng nói riêng trong cuộc sống hằng ngày.

  Cuốn sách 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự hiện hành) do Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), thành viên Nhóm chuyên gia xây dựng và thành viên Hội đồng thẩm định Dự án Bộ luật Dân sự biên soạn. Tác giả đã có hơn 30 năm nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn và hơn 40 bài viết chuyên sâu về giao dịch bảo đảm, đặc biệt là bảo đảm tiền vay của các ngân hàng thương mại.

  Cuốn sách gồm 101 tiểu mục, 24 mục, 6 chương, được trình bày một cách hệ thống, đầy đủ, rõ ràng về mọi vấn đề, từ lý giải về các quy định pháp luật và liên hệ thực tế cho đến thiết kế các mẫu hợp đồng bảo đảm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ