Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ (Xuất bản lần thứ hai)

Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Phạm Chí Nhân
Số trang: 311 trang
Giá tiền: 91.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bám sát tiến trình lịch sử, với cách thể hiện sinh động, tác giả đã thể hiện vai trò lãnh đạo kiên định, sáng suốt, những công lao to lớn, tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Bằng những tư liệu quý, cuốn sách góp phần giúp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta hiểu biết sâu sắc thêm tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ