Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ (Xuất bản lần thứ hai)

Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Phạm Chí Nhân
Số trang: 311 trang
Giá tiền: 91.000 đ
Xuất bản: 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bám sát tiến trình lịch sử, với cách thể hiện sinh động, tác giả đã thể hiện vai trò lãnh đạo kiên định, sáng suốt, những công lao to lớn, tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Bằng những tư liệu quý, cuốn sách góp phần giúp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta hiểu biết sâu sắc thêm tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ