Chi nhánh Nhà xuất bản tại Cần Thơ

Ngày đăng: 08/10/2018 - 15:10

Số 316, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Điện thoại: 0292.3839833, Fax: 0292.3740668,
Email: cantho@nxbctqg.vn

Bình luận