Đại hội Thi đua yêu nước Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ III, giai đoạn 2020-2025

Ngày đăng: 17/11/2020 - 16:11

Ngày 16/11/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị, vụ chức năng của các ban, ngành Trung ương.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; Trần Quốc Dân, nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản; thủ trưởng các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản tại Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Đại hội Thi đua yêu nước Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ III, giai đoạn 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời là một hoạt động trong chuỗi các sự kiện hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 – 05/12/2020).

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản trao sách, logo tặng đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Nhà xuất bản giai đoạn 2015-2020, chỉ ra những hạn chế, thiết sót cần khắc phục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của Nhà xuất bản giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Nhà xuất bản; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với vị trí, vai trò là “đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước”, đã luôn ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng là “cánh chim đầu đàn của ngành xuất bản”.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của Nhà xuất bản đã có bước chuyển căn bản về chất, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, phát triển từ bề rộng đến chiều sâu, ngày càng thực chất và từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản luôn gương mẫu và quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện thuận lợi để công tác thi đua được vận hành thông suốt; quan tâm đến việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.

 Nhà xuất bản tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025. Đồng thời, phát động phong trào thi đua từng năm với các chủ đề phù hợp, gắn kết chặt chẽ với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tính riêng năm 2018 và 2019, Hội đồng Sáng kiến Nhà xuất bản đã công nhận 53 sáng kiến cấp cơ sở cho 30 tác giả/nhóm tác giả và 155 sáng kiến cấp Nhà xuất bản cho 91 tác giả/nhóm tác giả.

Thi đua thực hiện kế hoạch biên tập, in, phát hành sách, tính từ đầu năm 2015 đến tháng 8/2020, Nhà xuất bản đã xuất bản 5.968 đầu sách với số lượng in 24.035.374 bản, 5.360.647.018 trang in quy đổi, trung bình mỗi năm xuất bản 995 tên sách với số lượng in 4.005.895 bản, 893.441.170 trang in. Công tác tổ chức in và in bảo đảm về chất lượng nội dung và hình thức trình bày.

Sách của Nhà xuất bản luôn bảo đảm đúng định hướng của Đảng, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều bộ sách vừa mang tính nghiên cứu, vừa có tính tổng kết thực tiễn sâu sắc; là tài liệu quý cho mọi đối tượng đọc giả tham khảo, trao cứu, đã được trao Giải thưởng Sách hay, Sách đẹp, Giải thưởng Sách Quốc gia, tiêu biểu như: bộ sách Vùng đất Nam Bộ (12 tập) đạt Giải A, bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam (04 tập) đạt Giải B, cuốn sách Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đạt Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ hai năm 2019; các cuốn sách Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật ĐảngMặt trái của công nghệ đạt Giải B Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ ba năm 2020...

Bên cạnh sách in truyền thống, Nhà xuất bản tập trung đầu tư trang thiết bị số hóa sách chính trị, lý luận nhằm lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho xuất bản điện tử; xây dựng hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến; tổ chức xuất bản đĩa CD-ROM và DVD-ROM với phần mềm tra cứu, tìm kiếm thông tin trong từng cuốn sách và cả bộ sách, tiêu biểu như: DVD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập (69 tập); DVD-ROM C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập; DVD-ROM V.I. Lênin: Toàn tập; CD-ROM Hồ Chí Minh: Toàn tập; CD-ROM Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975; CD-ROM Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam;...

Nhà xuất bản cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm qua, Nhà xuất bản đã tổ chức thực hiện 11 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp bộ; đặc biệt năm 2019 đã tập trung xây dựng, hoàn thành Đề án Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2020; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới trình Ban Bí thư (hiện nay, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW thay thế cho Chỉ thị số 20-CT/TW). Nhà xuất bản tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương,... tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ khóa XII của Đảng.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, Nhà xuất bản chú trọng mở rộng, tăng cường việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nâng tầm các mối quan hệ truyền thống với các nhà xuất bản, các đối tác, như Trung Quốc, Lào, Nga... Những bước phát triển mới trong hợp tác quốc tế tạo điều kiện để Nhà xuất bản tiếp cận công nghệ, cách làm mới, hiện đại, mở rộng tầm nhìn và học hỏi kinh nghiệm về công tác xuất bản của các nước, khai thác bản quyền, trao đổi các đề tài, bản thảo có giá trị phục vụ bạn đọc trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần vào hoạt động đối ngoại chung của Đảng.

Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nền nếp, bảo đảm chất lượng và hiệu quả...

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được trong suốt chặng đường 75 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Ngày 16/4/2020 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, trong đó xác định rõ: “Xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị”.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Nhà xuất bản tiếp tục quán triệt và thực hiện sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Tham gia tích cực hơn nữa 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng phát động, tăng cường xây dựng Đảng bộ Nhà xuất bản trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức; Tiếp tục đổi mới về cơ chế quản lý công tác biên tập, xuất bản nhằm nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức sách, tập trung vào các vấn đề lý luận, thực tiễn cấp thiết, phản ánh và thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, nâng cao tính chính trị, tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác số hóa sách đã xuất bản làm cơ sở cho xuất bản điện tử, xây dựng thư viện điện tử và triển khai các dịch vụ liên quan đến sách trên internet.

Về công tác thi đua - khen thưởng, Nhà xuất bản cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ phận, đơn vị, quan tâm phát hiện, khen thưởng, động viên kịp thời và lan tỏa tinh thần thi đua, các điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị và toàn ngành xuất bản.

Đồng chí tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển của ngành xuất bản Việt Nam, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản phát động phong trào thi đua yêu nước Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ III, giai đoạn 2020-2025

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản nhấn mạnh: Đại hội vinh dự được đón đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Thi đua yêu nước Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ III, giai đoạn 2020-2025 đã hoàn thành tốt các chương trình đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời để kết quả Đại hội thực sự trở thành đòn bẩy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Nhà xuất bản tích cực hưởng ứng những nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giai đoạn 2020-2025; xây dựng chương trình hành động thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với phương châm: “Chủ động - Sáng tạo - Tận tụy - Kỷ cương - Hiệu quả vì sự ổn định, đổi mới và phát triển của Nhà xuất bản”; không ngừng phấn đấu, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vì đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng bốn tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba tặng hai cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các cá nhân, tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Nhà xuất bản cho các đơn vị

 

Thu Hằng

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả