Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016)

Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016)
Tác giả: Đỗ Mười
Số trang: 757 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ sách Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016) gồm 5 tập:

  Tập 1 gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười thời kỳ đồng chí giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 12/1976 đến tháng 6/1991).

  Tập 2 gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười thời kỳ đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nửa đầu nhiệm kỳ khóa VII (từ tháng 7/1991 đến tháng 12/1993).

  Tập 3 gồm các bài nói, bài viết, phát biểu của đồng chí Đỗ Mười thời kỳ đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nửa cuối nhiệm kỳ khóa VII (từ tháng 01/1994 đến tháng 6/1996).

  Tập 4 gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười thời kỳ đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nửa đầu nhiệm kỳ khóa VIII (từ tháng 7/1996 đến tháng 12/1997).

  Tập 5 gồm các bài nói, bài viết, thư góp ý kiến của đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Bí thư (từ tháng 01/1998 đến năm 2015).

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ