Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương

Ngày đăng: 11/02/2022 - 18:02

Ngày 11/02/2022, đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh (làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương (thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). 

Tổng Bí thư Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương (sau Tổng Bí thư Trường Chinh) là những người trực tiếp phụ trách Nhà xuất bản Sự thật (tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) ngay từ những ngày đầu thành lập.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Nhâm Dần 2022, dâng nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung, sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Sự thật nói riêng là hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống hiếu học và cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ Nhà xuất bản học tập và noi theo. 


Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh và chụp ảnh lưu niệm tại Khu Nhà lưu niệm đồng chí Trường Chinh 


PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản tặng sách cho Ban Quản lý Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh

 
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản trao tặng sách và quà tặng cho Huyện ủy Xuân Trường

 
Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Văn Lương

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chắp bút lưu niệm tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương

Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả