Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân (Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 115 Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt và 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân)

Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân (Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 115 Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt và 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân)
Tác giả: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy Bắc Ninh
Số trang: 324 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp hơn 20 bài tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”, góp phần làm sáng tỏ thêm thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt; những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, đặc biệt là những đóng góp, cống hiến đối với sự hình thành, phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trên cương vị là Viện trưởng đầu tiên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên tục trong suốt 16 năm (từ năm 1960 đến năm 1976). Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ