Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 795 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đồng chí Lê Thanh Nghị là nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, cống hiến cho Tổ quốc, cho Đảng, cho nhân dân, đồng chí Lê Thanh Nghị luôn nêu tấm gương sáng về đạo đức cao đẹp của người cách mạng. Hai lần bị thực dân Pháp bắt và dùng đủ mọi thủ đoạn từ dụ dỗ đến các cực hình tra tấn rất tàn bạo, song đồng chí Lê Thanh Nghị vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Cùng với các chiến sĩ cộng sản ưu tú khác, đồng chí đã góp phần biến lao tù thành trường học cách mạng, vừa học tập lý luận chính trị, vừa tôi luyện ý chí cách mạng. Một phẩm chất cao đẹp khác của đồng chí Lê Thanh Nghị là sống giản dị, trung thực, liêm khiết, gắn bó với đồng chí, đồng bào. Đồng chí đã từng đảm nhận nhiều trọng trách như: Bí thư Khu ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến - Hành chính khu III, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước... Ở cương vị nào, dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, đồng chí luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được phân công làm Phó Thủ tướng, đồng chí nổi tiếng là người có quan hệ quốc tế uy tín, tranh thủ được sự ủng hộ to lớn về vũ khí, lương thực, quân trang, quân dụng, đồng thời là người chịu trách nhiệm chính trong việc khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc, chi viện cho chiến trường, góp phần rất quan trọng để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

  Cuốn sách Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh phản ánh toàn diện cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Lê Thanh Nghị, khẳng định công lao to lớn của đồng chí đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đặc biệt, qua những trang hồi ký của đồng chí, độc giả thấy được định hướng con đường cách mạng, ý chí, niềm tin và phẩm chất của một người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hải Dương. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ