Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật (Tái bản lần thứ năm, có sửa chữa, bổ sung)

Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật (Tái bản lần thứ năm, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan
Số trang: 524 trang
Giá tiền: 255.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung giáo trình gồm 03 phần, 24 chương.

   Phần 1: Những vấn đề chung.

   Phần 2: Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật.

   Phần 3: Nhà nước và pháp luật trong lịch sử và đương đại.

  Trong lần tái bản này, cuốn sách đã được cập nhật thêm những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các quy định pháp luật mới được ban hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Trần Vang Phủ (Chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Bùi Huy Tùng
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia
  Giá tiền: 496.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 50.000 đ