Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật (Tái bản lần thứ năm, có sửa chữa, bổ sung)

Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật (Tái bản lần thứ năm, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan
Số trang: 524 trang
Giá tiền: 255.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung giáo trình gồm 03 phần, 24 chương.

   Phần 1: Những vấn đề chung.

   Phần 2: Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật.

   Phần 3: Nhà nước và pháp luật trong lịch sử và đương đại.

  Trong lần tái bản này, cuốn sách đã được cập nhật thêm những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các quy định pháp luật mới được ban hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ