Hội nghị chuyên đề về công tác phát hành

Ngày đăng: 22/01/2011 - 11:01

Ngày 21-1-2011, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác phát hành. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản cùng đại diện các ban biên tập, các vụ, đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tài – Giám đốc Trung tâm phát hành đã trình bày khái quát những kết quả đạt được trong công tác phát hành năm 2010. Trong 6 tháng cuối năm 2010, Vụ Kế hoạch - Thư ký biên tập đã phối hợp với các ban biên tập cung cấp thông tin về đề tài, bản thảo cho Trung tâm Phát hành và các chi nhánh để đề xuất, đăng ký tổng hợp số lượng in. Hoạt động phân phối sách, trao đổi thông tin về khách hàng, đối tác cùng mua sách của Nhà xuất bản cũng có những kết quả nhất định. Về mảng tuyên truyền, marketing, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học cùng các đơn vị liên quan đã tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu nhân kỷ niệm các sự kiện chính trị lớn; các đơn vị làm công tác phát hành thường xuyên giới thiệu danh mục sách tới các đối tác, khách hàng, đặc biệt, nét mới đáng chú ý là đã phân loại danh mục sách phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đa dạng hóa hình thức giới thiệu sách; tiến độ in sách được đẩy nhanh; thủ tục, quy trình giải quyết in lần đầu, in nối bản, tái bản được cải tiến…

alt
Đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Giám đốc, Tổng biên tập NXB phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của các hạn chế, thiếu sót trong công tác phát hành để rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Các đại biểu đã phát biểu góp ý kiến vào các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phát hành trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc – Tổng Biên tập, đồng tình với những nhận định về thực trạng công tác phát hành hiện nay và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát hành chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác phát hành của Nhà xuất bản, hoàn thiện cơ chế chính sách phát hành cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Cùng ngày, lãnh đạo NXB cùng đại diện các vụ, đơn vị, các ban biên tập đã thảo luận góp ý cho dự thảo Quy định về thực hiện phân cấp quản lý tài chính đối với các Ban biên tập của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết phải thực hiện cơ chế khoán đối với các ban biên tập, điều quan trọng là cần xây dựng được phương thức khoán phù hợp. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản yêu cầu tiểu ban soạn thảo đề án tiếp thu các ý kiến của Hội nghị, hoàn thiện đề án để triển khai thực hiện từ quý 2 năm 2011.

Nam Hà


Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả