Loading...

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam (Sách tham khảo)

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam (Sách tham khảo)
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
Số trang: 344 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nghiên cứu các nội dung đàm phán chính của Hiệp định TPP, phân tích những trở ngại trong quá trình đàm phán và mục đích của 12 nền kinh tế thành viên gồm Chilê, Xingapo, Niu Dilân, Ôxtrâylia, Brunây, Mỹ, Pêru, Malaixia, Việt Nam, Mêhicô, Canađa, Nhật Bản khi tham gia đàm phán hiệp định. Đặc biệt, cuốn sách đưa ra đánh giá về tác động của TPP đối với khu vực và thế giới nói chung, đối với Việt Nam và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói riêng; qua đó dự báo tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, đề xuất, kiến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa nguy cơ để nắm bắt cơ hội tiếp tục phát triển hơn nữa.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  - Chương một: Nội dung và tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP);

  - Chương hai: Mục đích và quan điểm của các nước đối với đàm phán TPP;

  - Chương ba: Tác động của TPP và đề xuất chính sách cho Việt Nam.

  Và 2 phần Phụ lục:

  - Phụ lục thứ nhất: Các nước đối tác quan trọng của Việt Nam trong TPP;

  - Phụ lục thứ hai: Các nước đối tác quan trọng của Việt Nam bên ngoài TPP nhưng đang quan tâm và muốn gia nhập TPP.

   

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Trần Bách Hiếu
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ