Hoàng Đình Giong - Tiểu sử

Hoàng Đình Giong - Tiểu sử
Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Số trang: 307 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đồng chí Hoàng Đình Giong, người dân tộc Tày, sinh ngày 01/06/1904, tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, sau đó gia đình chuyển sang làng Nà Toàn, xã Xuân Phách, châu Hòa An (nay là phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Lớn lên trong cảnh đất nước nô lệ lầm than, với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, Hoàng Đình Giong đã sớm bộc lộ tinh thần yêu nước.

  Ghi nhận những công lao và cống hiến xuất sắc của đồng chí, năm 1998, Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng đồng chí Huân chương Hồ Chí Minh; năm 2009, truy tặng đồng chí danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; năm 2018, công nhận và bổ sung đồng chí Hoàng Đình Giong là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết về đồng chí Hoàng Đình Giong: Đồng chí Hoàng Đình Giong là một người cộng sản trung kiên, một con người tiêu biểu của đồng bào dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng. Đồng chí đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp.

  Cuốn sách Hoàng Đình Giong - Tiểu sử, thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, ghi lại cuộc đời và những chặng đường hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Hoàng Đình Giong, nhằm tri ân, tôn vinh người con ưu tú, tiêu biểu của dân tộc, làm phong phú thêm truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng. Cuốn sách là tư liệu nghiên cứu bổ ích cho các nhà khoa học, độc giả quan tâm, nghiên cứu về lịch sử nói chung, về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong nói riêng, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ