Loading...

Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì (Xuất bản lần thứ chín)

Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì (Xuất bản lần thứ chín)
Tác giả: Phạm Văn Đồng
Số trang: 160 trang
Giá tiền: 38.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tuyển chọn một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất, người bạn chiến đấu gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Nhân dân ta. Theo cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Hồ Chủ tịch thu góp tất cả tinh hoa của dân tộc Việt Nam và tinh hoa của thế giới văn minh, của nhân loại tiến bộ. Cho nên ngày nay dân tộc Việt Nam ta học Hồ Chủ tịch. Đó là: học trung với nước, hiếu với dân; học đoàn kết toàn dân; học phấn đấu; học lý thuyết, phương pháp khoa học; học cần, kiệm, liêm, chính; học đạo đức cao thượng; học quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng… của Hồ Chủ tịch.

  Hơn thế, học Hồ Chủ tịch cần nhiều bài học khác nữa, ấy là học con đường chính trị; học luyện con mắt cho tinh, thấy rõ tình hình, biết mình, biết người để nắm vững thời cơ và chủ trương cho đúng; học lối viết, lối nói, học lối đối xử với việc, với người… của Hồ Chủ tịch.

  Từ đó, cố Thủ tướng khẳng định, mọi người Việt Nam đều học được Hồ Chủ tịch, vì những điều Người dạy, chúng ta đã có sẵn trong tầm hồn, trong trí óc. Chỉ cần chúng ta phản tỉnh lại, sẽ thấy hiểu Hồ Chủ tịch hơn nhiều và làm những điều Người dạy sẽ không khó nữa.

  Cuốn sách được xuất bản lần thứ chín, in khổ nhỏ (10 x 14,5 cm), như một cuốn cẩm nang “bỏ túi” cho mỗi người khi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alain Ruscio, Người dịch: Nguyễn Đức Truyến, Người hiệu đính: Lê Trung Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Song Phil - Kyung; Người dịch: Bùi Đình Thắng; Người hiệu đính: Đoàn Thị Minh Phương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ