Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”

Ngày đăng: 16/08/2022 - 17:08

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9; 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022), sáng 16/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Toàn cảnh Hội thảo

Các đồng chí: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân và hơn 6.000 đại biểu, khách mời đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội, các ban, ngành đoàn thể tại các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố… tham dự qua hình thức trực tuyến tại các điểm cầu.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã từng bước đổi mới tư duy, nhận thức và chỉ đạo thực tiễn, phát triển và hoàn thiện tư duy, lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, phù hợp với thực tiễn khách quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng theo GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, trong thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, tiềm ẩn nhiều phức tạp, bất ổn và tác động sâu sắc đến môi trường an ninh thế giới và an ninh quốc gia. Tình hình trong nước có những bước cơ bản thuận lợi nhưng cũng có nhiều nguy cơ, đặc biệt, tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là nguy cơ hết sức nguy hại, có thể ảnh hưởng đến “thế trận lòng dân”, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng.

Từ những phân tích trên, đồng chí nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp chính là phương thức quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới. Cùng với đó, cần tiến hành thường xuyên, liên tục công tác giáo dục nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, từng cơ quan đơn vị trên cả nước, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và vùng biên giới.

Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó thống nhất Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý đối với quốc phòng, an ninh và nòng cốt là lực lượng vũ trang. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng trong xây dựng, hoạch định đường lối, chiến lược quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên nghiên cứu bổ sung, đổi mới, hoàn thiện phương thức, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; chủ động nắm bắt, nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực và trong nước để không bị động, bất ngờ…

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trình bày tham luận “Quan niệm và sự chỉ đạo của Đảng về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tham luận “Phát huy vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới”

Hơn 100 tham luận của các nhà khoa học gửi đến tham gia và trình bày tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia; phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Kết quả hội thảo là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an kết luận Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã khẳng định rõ vai trò của nhân dân tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân”; khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Các tham luận đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay như: Coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia; đề xuất giải pháp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về một số chủ trương, nhiệm vụ chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là xây dựng nền an ninh nhân dân, “thế trận an ninh nhân dân” và “thế trận lòng dân” trong bối cảnh tình hình mới. 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận