Họp xét duyệt đề tài năm 2022 của Nhà xuất bản

Ngày đăng: 17/02/2022 - 08:02

Chiều 16/02/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức họp xét duyệt các đề tài của Nhà xuất bản năm 2022. PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp còn có các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

Toàn cảnh cuộc họp

Thông tin từ Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, năm 2022, tổng số đề tài đăng ký của Nhà xuất bản là 181 bản thảo, trong đó có 90 đề tài đã có bản thảo và  91 đề tài đang được biên soạn; ngoài ra, có 29 đề tài của các ban, ngành, đơn vị gửi đến. Các đề tài sách được chia thành các mảng: sách Trung ương đặt hàng, sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sách kinh điển - lý luận, sách dịch cho nước bạn Lào, sách dành cho cơ sở xã, phường, thị trấn...

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã tổng kết, yêu cầu Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và trình Lãnh đạo Nhà xuất bản duyệt kế hoạch đề tài năm 2022.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả