Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng Sách”

Ngày đăng: 17/04/2021 - 12:04

Nhằm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4; giúp các đoàn viên, thanh niên có cơ hội chia sẻ, giới thiệu, quảng bá những cuốn sách hay, sách đẹp mà mình tâm đắc, góp phần xây dựng thói quen đọc sách, nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Cuộc thi “Khoảnh khắc cùng Sách”. Trang thông tin điện tử Nhà xuất bản trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch tổ chức cuộc thi:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN

CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

*

Số 17-KH/NXBCTQGST

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 16  tháng 4 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng Sách”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4;

- Giúp các đoàn viên, thanh niên có cơ hội chia sẻ, giới thiệu, quảng bá những cuốn sách hay, sách đẹp mà mình tâm đắc, góp phần xây dựng thói quen đọc sách, nâng cao văn hóa đọc cho người Việt.

- Tạo không khí thi đua, nâng cao ý thức truyền thông, quảng cáo các xuất bản phẩm chất lượng của Nhà xuất bản trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên.

2. Yêu cầu

- Thu hút được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên của Nhà xuất bản.

- Cuộc thi tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

Bài dự thi gồm phần hình ảnh sách và phần giới thiệu:

- Phần hình ảnh sách là ảnh chụp một hoặc nhiều cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản (bối cảnh đa dạng, ví dụ: selfie, chụp cùng phong cảnh hay các đồ vật khác,…).

- Phần giới thiệu là dạng chú thích ảnh, trích dẫn trong sách hay lời bình về cuốn sách.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỂ LỆ, CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM, GIẢI THƯỞNG

  1. Thời gian tổ chức

- Thời gian dự thi: từ ngày 20/4/2021 đến hết 30/5/2021.

- Hạn cuối nộp bài thi: ngày 30/5/2021.

- Thời gian chấm thi: Hoàn thành trước ngày 10/6/2021.

 

- Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi trước ngày 30/7/2021 (Thông tin về cuộc thi được đăng tải tại Trang thông tin điện tử Nhà xuất bản: www.nxbctqg.org.vn).

2. Đối tượng dự thi

- Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

- Các cộng tác viên và bạn đọc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

3. Hình thức dự thi

3.1. Thí sinh gửi bài dự thi, thông tin cá nhân vào địa chỉ mail: sachhaysuthat@gmail.com, bao gồm:

+ Họ tên thí sinh, đơn vị (hoặc địa chỉ), số điện thoại liên hệ.

+ Nhan đề cuốn sách; tác giả; năm xuất bản.

3.2. Page sẽ đăng bài dự thi của thí sinh lên thành các bài riêng biệt trên fanpage (trong Album ảnh cuộc thi).

3.3. Thí sinh kêu gọi bạn bè, người thân share và like hình ảnh (bài dự thi trên fanpage).

4. Thể lệ cuộc thi

4.1. Bài dự thi gồm phần hình ảnh sách và phần giới thiệu.

- Phần hình ảnh sách là ảnh chụp một hoặc nhiều cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản (bối cảnh đa dạng, ví dụ: selfie, chụp cùng phong cảnh hay các đồ vật khác,…).

- Phần giới thiệu là dạng chú thích ảnh, trích dẫn trong sách hay lời bình về cuốn sách.

4.2. Ảnh dự thi chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các công cụ chụp ảnh khác, có thể tùy ý sử dụng các phần mềm chỉnh sửa; chất lượng ảnh rõ nét, đủ ánh sáng, thấy rõ nhan đề cuốn sách. Khuyến khích các bức ảnh được đầu tư kỹ lưỡng về kỹ thuật cũng như bố cục.

4.3. Ảnh dự thi phải được bảo đảm về bản quyền tác giả, không sử dụng ảnh từ Internet, hoặc ảnh sao chép của người khác. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến bản quyền ảnh.

4.4. Ban Tổ chức có thể sử dụng hình ảnh của thí sinh, tác phẩm dự thi cho mục đích tuyên truyền, quảng bá trong các hoạt động của Nhà xuất bản.

4.5. Bài dự thi có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

5. Cách thức tính điểm:

- Tổng điểm gồm 2 phần:

+ Phần 1: 50% điểm từ lượt Share và Like ảnh được tính trực tiếp từ trang Fanpage của Nhà xuất bản, tính từ 08g00 ngày 20/4 đến 16g30 ngày 30/5/2021 (Trong đó, 1 lượt Like được tính 1 điểm, 1 lượt Share được tính 2 điểm).

+ Phần 2: 50% điểm từ Ban Giám khảo (theo quyết định thành lập của Nhà xuất bản).

6. Giải thưởng

- 01 Giải nhất:                         5.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì:                           3.000.000 đồng.

- 03 Giải ba:                            2.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích:           1.000.000 đồng.

- Các bài dự thi đạt giải thưởng trong Cuộc thi sẽ được tặng biểu tượng giải thưởng và Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản.

- Các cán bộ, công chức, viên chức có bài dự thi đạt giải thưởng sẽ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản xem xét công nhận là sáng kiến, tính vào thành tích để khen thưởng, nâng lương năm 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo

- Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban;

- Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Thành viên;

- Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Thành viên;

- Đồng chí Trần Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm phát hành, Thành viên;

- Đồng chí Lê Thị Thu Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên, Thành viên.

2. Ban Tổ chức

- Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Lê Thị Thu Mai, Biên tập viên Ban sách Giáo khoa - Tham khảo, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Kim Thoa, Biên tập viên Ban sách Kinh tế, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Thành viên;

- Đồng chí Lê Thị Hằng, Biên tập viên Ban sách Quốc tế, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Thành viên kiêm Thư ký

- Đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Trưởng phòng Hành chính, đoàn viên Chi đoàn 2, Thành viên.

3. Ban Giám khảo dự kiến  

- Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Thành viên;

- Đồng chí Đường Hồng Mai, Trưởng Phòng Mỹ thuật, Trung tâm Tổ chức In, Thành viên;

- Đồng chí Lê Thị Thu Mai, Biên tập viên Ban sách Giáo khoa - Tham khảo, Bí thư Đoàn Thanh niên, Thành viên

- Đồng chí Lê Thị Hằng, Biên tập viên Ban sách Quốc tế, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Thành viên kiêm Thư ký.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Thời gian
thực hiện

1

Xây dựng và trình phê duyệt Kế hoạch Hội thi.

Đoàn Thanh niên

 

Tháng 4/2021

 

2

Ban hành Quy chế, thể lệ và thư mời tham gia Hội thi.

3

Thông báo phát động cuộc thi.

4

In ấn banner, ấn phẩm tuyên truyền.

Văn phòng

Tháng 4/2021

5

Quảng bá thông tin, thể lệ cuộc thi trên Tạp chí điện tử và website Nhà xuất bản

Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu

khoa học

6

Tiếp nhận và tổng hợp tác phẩm dự thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Tháng 4-5/2021

7

Tổ chức xét chọn tác phẩm

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi

Tháng 6-7/2021

8

Tổ chức Lễ công bố và trao giải cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi

9

Họp rút kinh nghiệm.

Ban Tổ chức Cuộc thi

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi; soạn thảo Thông báo phát động Cuộc thi trình lãnh đạo Nhà xuất bản.

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học phục vụ cơ sở vật chất cho cuộc thi.

- Đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong Nhà xuất bản tích cực tham gia cuộc thi.

- Tổ chức tiếp nhận bài thi.

- Lập dự toán kinh phí cuộc thi.

2. Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tổ chức cuộc thi, chấm thi và trao giải cuộc thi.

- Đăng tải kế hoạch, thể lệ, câu hỏi và thông tin về cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản.

3. Vụ Tổ chức - Cán bộ

- Soạn thảo Quyết định thành lập các Ban của Cuộc thi.

- Chuẩn bị Quyết định tặng thưởng, Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập cho các cá nhân đoạt giải.

4. Vụ Tài chính - Kế toán

- Bố trí kinh phí phục vụ Cuộc thi.

5. Các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản phổ biến, quán triệt nội dung cuộc thi và động viên các cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.

Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Đ/c Lê Thị Hằng - Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi, qua số điện thoại: 0986 316 635

 

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo NXB;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN,
Ban TTNDCQ;

- Các đơn vị trực thuộc NXB;

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Chấm thi;

- Lưu VT Nxb.

       GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP

 

(Đã ký)

 

Phạm Minh Tuấn

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng Sách”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         -KH/NXBCTQGST, ngày   /   / 2021 của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản)

 I- ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản đang công tác, đặc biệt là đoàn viên thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Các cộng tác viên và bạn đọc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

(Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Chấm thi không được tham gia dự thi).

III. NỘI DUNG THI

Bài dự thi gồm phần hình ảnh sách và phần giới thiệu:

- Phần hình ảnh sách là ảnh chụp một hoặc nhiều cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản (bối cảnh đa dạng, ví dụ: selfie, chụp cùng phong cảnh hay các đồ vật khác,…).

- Phần giới thiệu là dạng chú thích ảnh, trích dẫn trong sách hay lời bình về cuốn sách.

III. YÊU CẦU VỀ ẢNH DỰ THI

1. Bài dự thi gồm phần hình ảnh sách và phần giới thiệu.

- Phần hình ảnh sách là ảnh chụp một hoặc nhiều cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản (bối cảnh đa dạng, ví dụ: selfie, chụp cùng phong cảnh hay các đồ vật khác,…).

- Phần giới thiệu là dạng chú thích ảnh, trích dẫn trong sách hay lời bình về cuốn sách.

2. Ảnh dự thi chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các công cụ chụp ảnh khác, có thể tùy ý sử dụng các phần mềm chỉnh sửa; chất lượng ảnh rõ nét, đủ ánh sáng, thấy rõ nhan đề cuốn sách. Khuyến khích các bức ảnh được đầu tư kỹ lưỡng về kỹ thuật cũng như bố cục.

3. Ảnh dự thi phải được bảo đảm về bản quyền tác giả, không sử dụng ảnh từ Internet, hoặc ảnh sao chép của người khác. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến bản quyền ảnh.

4. Ban Tổ chức có thể sử dụng hình ảnh của thí sinh, tác phẩm dự thi cho mục đích tuyên truyền, quảng bá trong các hoạt động của Nhà xuất bản.

5. Bài dự thi có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

IV. HÌNH THỨC DỰ THI

1. Thí sinh gửi bài dự thi, thông tin cá nhân vào địa chỉ mail: sachhaysuthat@gmail.com, bao gồm:

- Họ tên thí sinh, đơn vị (hoặc địa chỉ), số điện thoại liên hệ.

- Nhan đề cuốn sách; tác giả; năm xuất bản.

2. Page sẽ đăng bài dự thi của thí sinh lên thành các bài riêng biệt trên fanpage (trong Album ảnh cuộc thi).

3. Thí sinh kêu gọi bạn bè, người thân share và like hình ảnh (bài dự thi trên fanpage).

V. CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM

- Tổng điểm gồm 2 phần:

+ Phần 1: 50% điểm từ lượt Share và Like ảnh được tính trực tiếp từ trang Fanpage của Nhà xuất bản, tính từ 08g00 ngày 20/4 đến 16g30 ngày 30/5/2021 (Trong đó, 1 lượt Like được tính 1 điểm, 1 lượt Share được tính 2 điểm).

+ Phần 2: 50% điểm từ Ban Giám khảo (theo quyết định thành lập của Nhà xuất bản).

VI. GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải nhất:                       5.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì:                         3.000.000 đồng.

- 03 Giải ba:                          2.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích:         1.000.000 đồng.

- Các bài dự thi đạt giải thưởng trong Cuộc thi sẽ được tặng biểu tượng giải thưởng và Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản.

- Các cán bộ, công chức, viên chức có bài dự thi đạt giải thưởng sẽ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản xem xét công nhận là sáng kiến, tính vào thành tích để khen thưởng, nâng lương năm 2021.

VII. THỜI GIAN NHẬN BÀI DỰ THI

- Thời gian dự thi: từ ngày 20/4/2021 đến hết 30/5/2021.

- Hạn cuối nộp bài thi: ngày 30/5/2021.

- Thời gian chấm chung khảo: Hoàn thành trước ngày 10/6/2021.

- Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi trước ngày 30/7/2021.

                                                                            BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Bình luận