Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài/đề án cấp cơ sở Nhà xuất bản năm 2021

Ngày đăng: 09/11/2021 - 10:11

Sáng 04/11/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức họp kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài/đề án cấp Ban Đảng năm 2020 và cấp cơ sở Nhà xuất bản năm 2021. PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí: Ủy viên thường trực, Thư ký khoa học, Thư ký hành chính Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản;  Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Ban Chủ nhiệm các đề tài/đề án.

Tại cuộc họp, các chủ nhiệm đề tài/đề án đã báo cáo tiến độ thực hiện đề tài/đề án cấp Ban Đảng năm 2020 và cấp cơ sở Nhà xuất bản năm 2021. Qua kiểm tra kết quả thực hiện cho thấy, Ban Chủ nhiệm các đề tài/đề án đã bám sát nội dung nghiên cứu và được triển khai phù hợp với yêu cầu quy mô.

Kết luận buổi kiểm tra tiến độ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn đánh giá cao sự cố gắng, tinh thần làm việc nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm các đề tài/đề án. Để nâng cao chất lượng các đề tài/đề án, đồng chí đề nghị các Ban Chủ nhiệm cần bám sát thực tiễn, đánh giá tình hình kết quả thực hiện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung theo thuyết minh đã được duyệt.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả