Lễ công bố CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập

Ngày đăng: 04/01/2011 - 11:01

Ngày 4-1-2010, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo xuất bản CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập tổ chức Lễ Công bố CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập và bộ sách Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận.

Chủ trì Lễ Công bố có các đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Tham dự Lễ Công bố có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập; Hội đồng Xuất bản, Ban Chỉ đạo tổ chức bản thảo bộ sách Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận. 
alt
Từ năm 1995 đến năm 2007, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã phối hợp chặt chẽ với các Ban, cơ quan Đảng Trung ương, các nhà khoa học tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách đồ sộ Văn kiện Đảng Toàn tập gồm 54 tập. Bộ sách chứa đựng hơn 4.000 tài liệu với gần 40.000 trang in khổ 15x22 phản ánh một cách khách quan quá trình hình thành, phát triển của Đảng và tiến trình cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, góp phần làm sáng tỏ bản chất cách mạng, sáng tạo và vai trò to lớn của Đảng ta trong lịch sử cách mạng của dân tộc.

Cùng với việc xuất bản bộ sách dưới dạng sách in truyền thống, được phép của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã triển khai xuất bản bộ Văn kiện Đảng Toàn tập dưới dạng sách điện tử với 02 đĩa: đĩa 1 tương ứng với tập 1 đến tập 25 sách in, đĩa 2 tương ứng từ tập 26 đến tập 54. Bộ đĩa chứa đựng toàn bộ nội dung của 54 tập sách, hơn 30 ca khúc chọn lọc ca ngợi Đảng Cộng sản, ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam. Đặc biệt, 40 chuyên đề chỉ dẫn tra cứu sẽ giúp bạn đọc dễ dàng nắm được toàn diện các hoạt động lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… 

alt

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập ra đời giúp các nhà nghiên cứu, người dân hiểu quá trình hình thành, phát triển, không ngừng đổi mới trong lý luận và thực tiễn lãnh đạo của Đảng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Cũng trong dịp đặc biệt này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật cho ra mắt độc giả bộ sách Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận để chào mừng Đại hội XI của Đảng. Bộ sách gồm 8 tập, do các nhà nghiên cứu lịch sử Xôviết biên soạn cách đây 30-40 năm và được đánh giá là bộ sách quý trình bày khái quát lịch sử phong trào công nhân quốc tế đầy đủ nhất cho đến nay.

Có thể nói, CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập và bộ Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận là những ấn phẩm có giá trị thiết thực nhằm chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng thời, đây là những ấn phẩm có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Hải Bình


Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả