Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày đăng: 19/11/2020 - 15:11

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020, đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập và đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản đã đến chúc mừng và tặng hoa một số học viện, cơ quan, đơn vị: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị khu vực I, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục.

Đây là những đơn vị đã có nhiều hoạt động liên kết, hợp tác chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác nghiên cứu lý luận, chính trị; công tác xuất bản, phát hành; công tác đào tạo nguồn nhân lực xuất bản có chất lượng cao.

Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020) là cơ hội để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tri ân các đơn vị đào tạo, các thầy, cô giáo vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người nói chung và những đóng góp thiết thực trong quá trình hợp tác với Nhà xuất bản nói riêng. Nhà xuất bản khẳng định sẽ luôn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đào tạo, các học viên thực hiện nhiệm vụ; giúp thầy, cô giáo xuất bản, phát hành những ấn phẩm có giá trị phục vụ đông đảo bạn đọc.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Hành chính quốc gia

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Chính trị khu vực I

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Quản lý giáo dục

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả