Lễ khai mạc Trưng bày “Sách lý luận chính trị ¼ thế kỷ”

Ngày đăng: 11/11/2021 - 22:11

Sáng 11/11/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày “Sách lý luận chính trị ¼ thế kỷ”.

Đây là hoạt động thiết thực, có nhiều ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”; đồng thời, nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương (30/10/1996 - 30/10/2021), 25 năm Ngày thành lập Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (05/6/1996 - 05/6/2021).

Toàn cảnh lễ khai mạc

Dự lễ khai mạc, về phía đại biểu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; PGS.TS. Vũ Văn Hà, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Về phía Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có các đồng chí: GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; TS. Lê Minh Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản; Ban Chấp hành Công đoàn; Hội Cựu chiến binh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên.

Tham dự lễ khai mạc còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đơn vị trực thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương; Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện các Hội đồng khoa học cơ sở thuộc các ban, cơ quan Đảng Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đến dự và đưa tin buổi Lễ có đông đảo cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc Trưng bày “Sách lý luận chính trị ¼ thế kỷ”

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, đến nay đã có hơn 150 tựa sách của Hội đồng Lý luận Trung ương và 70 tựa sách của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương được xuất bản. Các cuốn sách có nội dung phong phú, đa dạng, chất lượng, bao quát trên nhiều lĩnh vực như về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế, về văn hóa, xã hội, con người, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Ngoài ra, nhiều đầu sách về các lĩnh vực chuyên sâu, phục vụ cho hoạt động của hai Hội đồng như: Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, niên giám khoa học, báo cáo khoa học thường niên, sách về giáo dục lý luận chính trị, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, công tác dân vận, v.v., cho đông đảo cán bộ, đảng viên các cấp…

PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu về công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lý luận chính trị qua ¼ thế kỷ

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, thời gian qua, Nhà xuất bản đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Hội đồng để xuất bản các công trình khoa học có chất lượng cao, phổ biến đến đông đảo độc giả.

Theo PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, các sách mà Nhà xuất bản phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương xuất bản  là những đầu sách có giá trị lý luận và thực tiễn, khẳng định giá trị bền vững, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; cung cấp tri thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cao cấp và lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng; cung cấp luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, nhiều cuốn sách phục vụ cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về Đảng cầm quyền; vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sách tổng kết, đánh giá về lịch sử phát triển dân tộc, của các bộ, ban, ngành…, các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Sách trưng bày tại buổi lễ

Sách lý luận chính trị ¼ thế kỷ được trưng bày tại 2 khu vực. Khu vực trưng bày chính tại tầng 1, Trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, giới thiệu hàng nghìn ấn phẩm tiêu biểu về lý luận chính trị theo các lĩnh vực: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kinh tế; văn hóa, xã hội; đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Tiêu biểu là các ấn phẩm: Đổi mới và phát triển ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Chủ biên - 2008); Cương lĩnh và Chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay (Hội đồng Lý luận Trung ương - 2009); Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng (PGS.TS. Phạm Văn Linh; TS. Nguyễn Tiến Hoàng - 2011); Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, tái bản lần thứ hai - 2012); Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra (GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông; TS. Đinh Quang Ty; TS. Lê Minh Nghĩa, Đồng chủ biên - 2014)…

Tại tầng 2, trưng bày Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chọn lọc giới thiệu hàng trăm đầu sách giá trị của các tác giả là các nhà kinh điển như C. Mác, Ph. Ăngghen; Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cá nhân, tập thể là những chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học… có uy tín; cung cấp những nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về các vấn đề: xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; các định hướng, giải pháp, các kế hoạch, chính sách góp phần  xây dựng, phát triển Đảng; giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tủ sách điện tử Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với hơn 50 đầu sách điện tử dành cho cán bộ, đảng viên,  sẽ được đọc miễn phí trên hệ thống Stbook.vn.

Hoạt động trưng bày “Sách lý luận chính trị 1/4 thế kỷ” khẳng định sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên các lĩnh vực: nghiên cứu, phổ biến sách lý luận, chính trị về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Đặc biệt, cung cấp nguồn thông tin, tư liệu chính thống, tin cậy, có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo, học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với đông đảo bạn đọc, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, phát hành sách…

Trưng bày “Sách lý luận chính trị ¼ thế kỷ” diễn ra đến hết ngày 20/11/2021, cùng nhiều hoạt động giới thiệu, giao lưu tác giả, tác phẩm.

Các đại biểu tham quan sách tại lễ trưng bày

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả