Lê Thanh Nghị - Tiểu sử

Lê Thanh Nghị - Tiểu sử
Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Số trang: 412 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đồng chí Lê Thanh Nghị sinh ra trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước, cần cù, hiếu học trên quê hương Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương - vốn nổi tiếng là vùng đất học, địa linh nhân kiệt với nhiều thế hệ nhân tài đóng góp cho đất nước trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, quân sự,… Trải qua quá trình rèn luyện gian khổ trong lao tù của thực dân, đế quốc và các cuộc đấu tranh cách mạng, kháng chiến trường kỳ, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đồng chí Lê Thanh Nghị đã trở thành một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Với 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Thanh Nghị là một người cộng sản kiên trung, cần kiệm liêm chính; là một nhà lãnh đạo mẫn cán, giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; là học trò gương mẫu của Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tinh thần và đạo đức cách mạng của người cộng sản chân chính; một nhà lãnh đạo tài năng, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đảm nhận những vấn đề mới, khó và luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; gương mẫu đi đầu và hết sức thận trọng, nghiêm minh. Đồng chí Lê Thanh Nghị đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta và quân đội ta một tấm gương về tinh thần tận tụy hy sinh vì cách mạng, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, là tấm gương về lối sống giản dị, về đức tính đôn hậu và tình yêu thương cán bộ, đồng chí đã sống trọn tình nghĩa thủy chung.

  Cuốn sách Lê Thanh Nghị - Tiểu sử do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn theo Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam đã được Bộ Chính trị phê duyệt tại Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014, nhằm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với cách mạng, đồng thời góp phần thiết thực vào việc tìm hiểu lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, nhất là đối với thế hệ trẻ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ