Luật sĩ quan Quân đội năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

Luật sĩ quan Quân đội năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 11.500 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm:

  1. Lệnh công bố Luật sĩ quan Quân đội năm 1999của Chủ tịch nước.

  2. Toàn văn Luật sĩ quan Quân đội năm 1999, gồm 7 chương, 51 điều có hiệu lực từ ngày 1-4-2000.

  3. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung nột số điều của Luật sĩ quan Quân đội năm 2008 của Chủ tịch nước.

  4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội năm 2008, gồm 3 điều bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Luật sĩ quan Quân đội năm 1999. Luật này có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

  5. Văn bản hợp nhất giữa Luật sĩ quan Quân đội năm 1999 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội năm 2008.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ