Luật trưng mua, trưng dụng tài sản

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 40 trang
Giá tiền: 6.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm: Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật; toàn văn nội dung Luật trưng mua, trưng dụng tài sản gồm 4 chương, 42 điều, quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến trưng mua, trưng dụng tài sản. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ