Nghiệm thu bản thảo cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 29/08/2021 - 15:08

Chiều 27/8/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị nghiệm thu bản thảo cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ biên.

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ThS. Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật,… cùng các đồng chí trong Ban Biên soạn và Tổ Thư ký bản thảo cuốn sách.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm chủ biên, được tiến hành biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành tại Nhà xuất bản, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Cuốn sách có sự tham gia biên soạn hết sức nghiêm túc, trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học hàng đầu thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Công an, Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thể hiện tinh thần  trách nhiệm cao của Nhà xuất bản trong việc thực hiện nhiệm vụ do đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng giao, đồng thời cũng tiếp tục khẳng định sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả giữa Nhà xuất bản và các đơn vị thuộc Bộ Công an.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Sau hơn 2 tháng kể từ khi nhận được văn bản chỉ đạo của đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an (tại Công văn số 2559/VPB-P1, ngày 15/6/2021 về việc đồng ý chủ trương tổ chức bản thảo, xuất bản và phát hành cuốn sách), Nhà xuất bản đã tập trung nguồn lực tốt nhất, khẩn trương thành lập Ban Biên soạn, tổ chức bản thảo cuốn sách, biên tập, gửi xin ý kiến các chuyên gia trong và ngoài lực lượng Công an, và tổ chức Hội nghị nghiệm thu bản thảo cuốn sách.

 Đồng chí hy vọng, cuốn sách sẽ là một ấn phẩm quan trọng, có ý nghĩa của Bộ Công an nói chung và của cá nhân đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an nói riêng trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời gian tới.

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Nhà xuất bản, của các thành viên Ban Biên soạn và những góp ý rất xác đáng, tâm huyết của thành viên Hội đồng nghiệm thu. Để nâng cao chất lượng cuốn sách, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành đề nghị Ban Biên soạn nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu dự Hội nghị, chỉnh sửa phù hợp để đảm bảo chất lượng và tiến độ xuất bản cuốn sách.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị nghiệm thu, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, Nhà xuất bản sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, tổng hợp kết quả báo cáo đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng, đồng thời phối hợp với Cục Công tác đảng và Công tác chính trị thuộc Bộ Công an xuất bản và tổ chức hội nghị giới thiệu cuốn sách vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả