Nguyễn Văn Tố - Tiểu sử

Nguyễn Văn Tố - Tiểu sử
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Thuấn (Chủ biên)
Số trang: 252 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng Quý I-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Nguyễn Văn Tố - Tiểu sử thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam, cung cấp cho bạn đọc các tư liệu nghiên cứu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những công lao to lớn của Nguyễn Văn Tố - một anh hùng liệt sĩ, một nhà văn hóa xứng đáng được kính trọng, tri ân.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 5 chương:

  Chương 1: Quê hương, gia đình, thời niên thiếu;

  Chương 2: Tuổi trẻ góp phần chấn hưng nền văn hóa dân tộc;

  Chương 3: Một học giả uyên bác;

  Chương 4: Tham gia chính quyền cách mạng và oanh liệt hy sinh;

  Chương 5: Tấm gương nhà văn hóa yêu nước chân chính, người cộng sự, bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Qua đó, bạn đọc có thể thấy được chân dung một học giả uyên thâm Hán học, tinh thông Tây học, đã có những đóng góp trí tuệ to lớn trên các lĩnh vực: sử học, văn học, khảo cổ học, ngôn ngữ học, dân tộc học, tôn giáo học, văn hóa dân gian, chiến sĩ cách mạng, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Tố đã cống hiến trọn vẹn Đức - Trí - Dũng cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của đất nước.

  Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ