Loading...

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh
Tác giả: Đào Đình Tuấn
Số trang: 164 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng 7 - 2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có phong cách ứng xử chính trị rất độc đáo, góp phần giải quyết thành công những mối quan hệ chính trị đầy phức tạp, trong một thời đại phong ba, bão táp. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người. Phong cách đó cần được đi sâu nghiên cứu, vừa góp phần khẳng định tầm vóc của Người, vừa để chúng ta học tập, vận dụng giải quyết những mối quan hệ chính trị ở hiện tại và tương lai.

  Cuốn sách Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh trình bày một cách hệ thống và có cơ sở hình thành phong cách ứng xử chính trị Hồ Chí Minh, những đặc trưng, giá trị của phong cách ứng xử Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong nền chính trị Việt Nam và trên thế giới hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alain Ruscio, Người dịch: Nguyễn Đức Truyến, Người hiệu đính: Lê Trung Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Song Phil - Kyung; Người dịch: Bùi Đình Thắng; Người hiệu đính: Đoàn Thị Minh Phương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ