Tác giả: PGS. TS. Tô Huy Rứa
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả:
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Giang - TS. Phạm Tất Thắng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân – ThS. Bùi Việt Hương
Giá tiền: 49.000 đ