Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam ra đời trên cơ sở thành quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam” (mã số KX.02.01) thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KX.02. Đây là một đề tài có quy mô rộng lớn, nội dung phong phú, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu có tên tuổi thuộc nhiều ngành khoa học tham gia nghiên cứu trong 4 năm và đã được Hội đồng khoa học cấp Nhà nước nghiệm thu và đánh giá đạt loại xuất sắc.

          Trong Lời tựa xuất bản lần thứ ba (năm 2003), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “…Tư tưởng Hồ Chí Minh là niềm tin, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là di sản tinh thần vô cùng quý báu Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta. Thế giới còn đổi thay, tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi. Nội dung tư tưởng của Nguời khá rộng lớn, phong phú, thể hiện từ đường lối cách mạng chung đến từng lĩnh vực, từ tư tưởng đến đạo đức, phong cách, từ lời nói đến việc làm, đến tấm gương con người Hồ Chí Minh. Chúng ta mới nghiên cứu được một bước quan trọng, nhưng còn những điểm chưa hiểu, hiểu chưa hết, hiểu chưa thống nhất. Tôi có diễm phúc được sống, làm việc bên cạnh Bác gần 30 năm, nhưng đến nay nghiên cứu tư tưởng của Bác vẫn thấy có những điểm chưa hiểu hết tư tưởng của Người.

          Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa, toàn diện hơn nữa về Hồ Chí Minh, cả về tư tưởng và sự nghiệp của Người đối với cách mạng nước ta và đối với phong trào cách mạng thế giới…”             

          Cuốn sách ra đời được các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và đông đảo cán bộ, đảng viên trong cả nước và nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài hoan nghênh. Kết quả nghiên cứu trong cuốn sách đã góp phần quan trọng và làm cơ sở cho việc tiếp tục nghiên cứu, viết giáo khoa, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt là đã góp phần làm luận cứ khoa học để đề ra đường lối, quan điểm đúng đắn, sáng tạo trong các nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của Trung ương Đảng.

          Sách gồm 3 phần với mười chương, đã trình bày một cách có căn cứ khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản, về tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, làm rõ và có những đóng góp mới về quá trình hình thánh, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua nội dung cuốn sách, bạn đọc sẽ được giới thiệu một cách hệ thống những luận điểm sáng tạo lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp, về chiến lược và sách lược cách mạng, về tổ chức các lực lượng cách mạng, về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hoá Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh.

          Những luận điểm lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuốn sách đã được phân tích sâu sắc và trình bày thành một hệ thống các luận điểm gắn bó chặt chẽ với nhau, và nêu lên một định nghĩa bao quát về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống lý luận về đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam: cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

          Đây là một công trình nghiên cứu lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, đánh dấu một bước phát triển mới trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước nhu cầu của đông đảo bạn đọc trong cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản lần thứ tư cuốn sách này. Sách gồm 404 trang, giá bán 45.000 đồng./.

  MAI LAN


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ