Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày đăng: 18/02/2022 - 17:02

Thực hiện chương trình công tác năm, trong hai ngày 17 và 18/02/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 và Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động năm 2021, đồng thời chỉ rõ nhữnghạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động của Nhà xuất bản năm 2022.

 
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Dự Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Nhà xuất bản, có các đồng chí: Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí lãnh đạo đại diện các vụ chức năng thuộc các ban, ngành, đoàn thể Trung ương: Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Dân vận Trung ương… Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Đỗ Xuân Duy, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí; bí thư chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, và trực tuyến tại điểm cầu các chi nhánh, trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản trên cả nước.

Năm 2021, đánh dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại với cả nước nói chung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng. Đây cũng là năm đại dịch Covid-19 bùng phát, làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trước tình hình đó, với sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Nhà xuất bản đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, được thể hiện trên các mảng công tác: Kế hoạch đề tài và công tác biên tập, xuất bản, tính đến tháng 12/2021, số đề tài được cấp phép xuất bản là 1.000 đề tài (gồm 784 đề tài sách in; 209 đề tài sách điện tử; 07 đề tài văn hóa phẩm); số lượng sách xuất bản (gồm sách in mới, tái bản và nối bản) là 832 lượt tên sách (bằng 85,5% so với năm 2020) với số lượng in 6.979.913 bản (bằng 186,2% so với năm 2020), 1.999.102.164 trang in quy đổi (bằng 218% so với năm 2020). Công tác tổ chức in và in: đã bảo đảm chất lượng nội dung, hình thức trình bày sách, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ in sách, nhất là các sách trọng tâm với số lượng lớn. Công tác truyền thông, tiếp thị và phát hành, tiêu thụ sách được chú trọng triển khai, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản. Hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án được quan tâm đúng mức, thu được hiệu quả thiết thực. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đối tượng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được kiện toàn, bổ sung kịp thời, giúp cho hoạt động của Nhà xuất bản được ổn định và phát triển,...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, công tác chuyên môn của Nhà xuất bản vẫn tồn tại một số hạn chế như: Công tác kế hoạch - tài chính còn bị động; công tác phát hành, tiêu thụ sách còn yếu, chưa thực sự là kênh thông tin định hướng cho các ban biên tập; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị phát hành; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ chưa đáp ứng tốt mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ; tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ còn bị động...

Về công tác Đảng, trong năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Nhà xuất bản trong việc lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo và tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy được vai trò, trách nhiệm và có đóng góp tích cực, hiệu quả vào các mặt công tác của cơ quan và Đảng bộ. Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể tiếp tục được phát huy, đã trực tiếp góp phần tích cực trong việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm động viên đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2021, với những thuận lợi và thách thức mới, Nhà xuất bản đã đề ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 về thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề tài biên tập - xuất bản; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án; công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các xuất bản phẩm; tập trung đầu tư, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cung ứng dịch vụ công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác quản lý, điều hành, quản trị nội bộ...


Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị 

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã phát biểu ý kiến,nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý trong năm 2022: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy cơ quan với Ban Giám đốc Nhà xuất bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối theo tinh thần Kết luận số 04-KL/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên…


 
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phân tích sâu sắc thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn trong năm 2021 của Nhà xuất bản. Đồng chí cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động của nhà xuất bản đều bị ảnh hưởng, công tác phát hành sách gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Nhà xuất bản đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác biên tập, xuất bản; đặc biệt là xuất bản sách điện tử, sách nói. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí nhấn mạnh, Nhà xuất bản tập trung xuất bản có chọn lọc các đề tài mang giá trị tổng kết lý luận, thực tiễn, thiết thực. Theo đó, các mảng sách sẽ được chú trọng là: Sách Trung ương đặt hàng (được Ban Tuyên giáo Trung ương phê duyệt); sách kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; văn kiện và tài liệu học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; đề án sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2022 - 2023...

* Trước đó, sáng 17/02/2022, Ban Thường vụ Công đoàn Nhà xuất bản cũng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021. Các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021

Dự Hội nghị, về phía đại biểu khách mời có các đồng chí: Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Phạm Văn Quân, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nguyễn Tăng Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh văn phòng Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Đảng Trung ương. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Hội đồng Biên tập - Xuất bản; Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Chấp hành Công đoàn; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên; Ban Thanh tra nhân dân; thủ trưởng, bí thư chi bộ các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, và trực tuyến tại điểm cầu các chi nhánh, trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản trên cả nước.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo về việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2021 và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2023; tham luận của các đơn vị và ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2023 gồm 5 thành viên.

Ban Thanh tra nhân dân Nhà xuất bản khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2023 ra mắt Hội nghị

Cũng dịp này, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; tặng Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 và 2021.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập cho hai đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 - 2021

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập trao tặng Cờ thi đua của Nhà xuất bản năm 2021 cho các tập thể xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2021

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập và đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập trao tặng bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 và các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2021

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập trao tặng bằng khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả