Tổng kết công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào từ năm 2018 đến năm 2021

Ngày đăng: 09/03/2022 - 21:03

Chiều 09/03/2022, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đánh giá, tổng kết công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào từ năm 2018 đến năm 2021” tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam và Vientiane, Lào.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và đồng chí Xay-nhạ-phon A-nụ-lạt, Giám đốc Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị, ngoài các đồng chí lãnh đạo, đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào, còn có đồng chí Chăn-thạ-phon Khăm-mạ-ni-chăn, Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Văn-nạ-xay Thêp Thị Lạt, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; các đồng chí đại diện Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông; Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc -  Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức và làm sâu sắc thêm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác kinh tế ngang tầm với quan hệ truyền thống giữa hai nước, từ năm 2018 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào đã phối hợp, tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn, xuất bản các đầu sách lý luận, chính trị có giá trị của Việt Nam, dịch và cung cấp cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội của Lào. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn coi mối quan hệ hợp tác với Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào là ưu tiên đặc biệt trong quan hệ hợp tác quốc tế. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, hai nhà xuất bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu của mỗi bên nhằm tuyên truyền, phổ biến về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hai bên không ngừng đơm hoa kết trái.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày báo cáo tóm tắt công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào từ năm 2018 đến năm 2021

Báo cáo tóm tắt công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào từ năm 2018 đến năm 2021, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, Nhà xuất bản phối hợp với phía bạn Lào xuất bản được 61 đầu sách tiếng Lào (mỗi đầu sách in 1.000 bản), trong đó tập trung vào các đầu sách về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sách tổng kết lý luận và thực tiễn về quá trình đổi mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ...

Nhìn chung, công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào được triển khai thực hiện có ý nghĩa thiết thực, giúp nước bạn Lào có thêm kênh tài liệu học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng về lý luận và áp dụng vào thực tiễn, góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, hai bên đã trao đổi về những kết quả của công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào giai đoạn 2018 - 2021; đánh giá những ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất nhiều ý kiến nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác xuất bản sách tặng nước bạn Lào trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác bằng hình thức trực tuyến

Trong khuôn khổ Hội nghị, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với nội dung, chương trình cụ thể nhằm góp phần giúp hai bên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, tăng cường giới thiệu cho độc giả hai nước về đất nước, con người, về kinh nghiệm công cuộc cải cách, mở cửa của Lào và công cuộc đổi mới của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã dày công vun đắp.

Theo đó, hai bên phối hợp khảo sát nhu cầu của bạn đọc Lào để xây dựng kế hoạch xuất bản sách phù hợp về đề tài, số lượng bản in cho từng đầu sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nước bạn Lào.

Trước mắt, phía Việt Nam tiếp tục lựa chọn 15 đầu sách để dịch, xuất bản sang tiếng Lào, tăng số lượng bản in mỗi đầu sách từ 1.000 lên 2.000 bản, đồng thời xuất bản bản điện tử (ebook), phát hành trên mạng internet phục vụ rộng rãi nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân nước bạn Lào.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Nhà xuất bản, về ý nghĩa, mục đích của hoạt động xuất bản sách tặng nước bạn Lào; tuyên truyền, giới thiệu về nội dung các đầu sách được xuất bản cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước. Đồng chí tin tưởng, những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nêu trên sẽ góp phần giúp hai bên thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Đồng chí Xay-nhạ-phon A-nụ-lạt, Giám đốc Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào khẳng định, Báo cáo tóm tắt của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam về công tác xuất bản sách tặng nước Lào từ năm 2018 đến năm 2021 cho thấy, hai Nhà xuất bản đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần làm phong phú thêm kho tài liệu giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên Lào có thêm nhiều tư liệu quý để nghiên cứu, học tập. Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào xin lĩnh hội các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu đại diện lãnh đạo của các ban, bộ, ngành hai bên, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt từ phía Việt Nam, trực tiếp là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, để công tác xuất bản của hai nước ngày càng phát triển, hai nhà xuất bản sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước Việt Nam, Lào giao phó.

Dịp này, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng sách cho đồng chí Chăn-thạ-phon Khăm-mạ-ni-chăn, Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho đồng chí Chăn-thạ-phon Khăm-mạ-ni-chăn, Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác truyền thông, văn hóa và du lịch Lào năm 2021 và phương hướng năm 2022, diễn ra vào giữa tháng 2/2022, đồng chí Bò-xẻng-khăm Vông-đa-la, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã trao tặng sách - sản phẩm của sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào cho đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Phó Thủ tướng Lào nhân dịp đồng chí dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Đồng chí Bosengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã trao tặng sách - sản phẩm của sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào cho đồng chí Thongloun Sisoulith, Phó Thủ tướng Lào

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào đã trao tặng sách cho một số cơ quan, đơn vị, gồm: Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Cục Điện ảnh, Bộ Giáo dục và Thể thao, Bộ Nông - Lâm nghiệp, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội. Đây là các ấn phẩm tiêu biểu, có chất lượng, cung cấp nguồn tài liệu phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập của cán bộ trong các cơ quan, đơn vị của Lào.

Trao tặng sách cho Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản

Trao tặng sách cho Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Trao tặng sách cho Cục Điện ảnh

Trao tặng sách cho Bộ Giáo dục và Thể thao

Trao tặng sách cho Bộ Nông - Lâm nghiệp

Trao tặng sách cho Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Trao tặng sách cho Quốc hội

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả