Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan hai Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Thanh niên học và làm theo lời Bác” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 10/02/2022 - 11:02

Chiều 09/02/2022, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm Phố sách Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm Trung tâm Sách quốc gia, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; tham quan hai Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Thanh niên học và làm theo lời Báccủa Nhà xuất bản.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tham quan Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” tại Phố sách Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham quan Tủ sách “Thanh niên học và làm theo lời Bác”

Trân trọng đón tiếp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm Nhà xuất bản, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu về hoạt động của Nhà xuất bản tại Phố sách Hà Nội, về hoạt động của Trung tâm Sách quốc gia và hai tủ sách mới ra mắt.

Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được ra mắt vào ngày 03/02/2022 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), được đặt tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12). Tủ sách tập hợp hơn 160 tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Thông qua tủ sách, bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ tuổi, sẽ có cơ hội được tiếp cận, khai thác, sử dụng nguồn thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, có được những hiểu biết, nhận thức đúng đắn, đầy đủ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sẽ ngày càng được hiện thực hóa trong cuộc sống.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu sách điện tử của Nhà xuất bản

Tủ sách “Thanh niên học và làm theo lời Bác” ra mắt vào ngày 17/01/2022, được đặt tại Trung tâm Sách quốc gia (24 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm), tuyển chọn khoảng 100 tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách có nội dung về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người...  Tủ sách nhằm giúp bạn đọc thanh niên tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thực hóa hoài bão, ước mơ, khát vọng cống hiến.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Sau khi tham quan Nhà xuất bản và các tủ sách, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, việc xây dựng hai tủ sách rất cần thiết, nhằm bảo vệ cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Nhà xuất bản cần lập mô hình để nhân rộng các tủ sách này, đưa sách lý luận, chính trị đến đông đảo nhân dân. 

Đồng chí đánh giá cao tinh thần đổi mới, sáng tạo của tập thể cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xuất bản, đáp ứng nhu cầu tiếp cận sách lý luận, chính trị của độc giả hiện nay. Về nhiệm vụ trọng tâm của Nhà xuất bản năm 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Nhà xuất bản cần tiếp tục bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần tập hợp, biên soạn, xuất bản một bộ sách nghiên cứu đầy đủ nhất về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đặc biệt, Nhà xuất bản cần phối hợp tổ chức thực hiện và xuất bản sách về hệ giá trị văn hóa, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

 
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật  trao tặng sách cho đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 
Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả