Tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số chuyên đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số chuyên đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
Số trang: 363 trang
Giá tiền: 153.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đi sâu trình bày một số nội dung cụ thể: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo; tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Các nội dung được phân tích, nhận định, đánh giá cả về lý luận và giá trị thực tiễn.

   Đây là một cuốn sách có giá trị, giúp bạn đọc hiểu sâu và toàn diện những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó, cung cấp nguồn tài liệu hữu ích đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ