Võ Văn Ngân - Tiểu sử

Võ Văn Ngân - Tiểu sử
Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Số trang: 250 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Võ Văn Ngân (1902 -1938) - người chiến sĩ cách mạng thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng, người cộng sản kiên trung, đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng của Đảng, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời đồng chí là một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng và tinh thần cách mạng của một chiến sĩ cộng sản luôn tiên phong, kiên cường và quả cảm. Đồng chí đã được Đảng giao cho nhiều trọng trách vinh dự và lớn lao: Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn. Dù ở cương vị nào, dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cuộc đời hoạt động cách mạng tuy ngắn ngủi, nhưng những cống hiến của đồng chí Võ Văn Ngân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc là rất to lớn, vẻ vang.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ