Trang chủ Các ấn phẩm khác Nâng cao nhu cầu thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Nâng cao nhu cầu thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

nang cao nhu cau2882017Tác giả: TS. Lê Hưởng

Số trang: 222 trang

Giá tiền: 47.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Nội dung cuốn sách phân tích bản chất, đặc điểm của nhu cầu thẩm mỹ trong hệ thống nhu cầu của con người, chỉ ra những lợi ích và vai trò của nhu cầu thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật; làm rõ những nhân tố tác động đến nhu cầu thẩm mỹ và thực trạng nhu cầu thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay; đưa ra các nguyên tắc và giải pháp nâng cao nhu cầu thẩm mỹ của nhân dân, tạo điều kiện để hoạt động thưởng thức, đánh giá, sáng tạo nghệ thuật đóng góp nhiều giá trị cho xã hội.