Trang chủ Các ấn phẩm khác

Các ấn phẩm khác

Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam

 Tiềm năng của trí thức khoa học xã hội khi được giải phóng, phát huy sẽ trở thành một trong những nguồn lực quan trọng trong phát triển. Nó chính là công cụ quan trọng bậc nhất để khơi dậy nguồn lực hàng đầu - nguồn lực con người. Phát huy tiềm năng của trí thức khoa học xã hội phản ánh nhu cầu khách quan của xã hội và nhu cầu hoàn thiện nhân cách sáng tạo của người trí thức.

Đọc thêm...

 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay

      Thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam, thực trạng phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức ở nước ta, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức như thế nào là những nội dung cơ bản của cuốn sách, do TS. Ngô Huy Tiếp chủ biên.

     Sách gồm 139 trang, giá bán 15.000đ.

Đọc thêm...

 

Tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài - Kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước

        Để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt nam đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, việc tham khảo kinh nghiệm các nước có ý nghĩa quan trọng. Cuốn sách do Thẩm Vinh Hoa và Ngô Quốc Diệu đồng chủ biên được tái bản nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về tư tưởng của Đặng Tiểu Bình về nhân tài, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác phát triển nhân tài ở nước ta hiện nay và trong tương lai.

       Sách gồm 336 trang, giá bán 38.000đ.

Đọc thêm...

 

Lược khảo về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Phạm Hồng Tung (chủ biên).

Số trang: 192 trang

Giá bán: 23.000đ

Qua khảo sát thực tiễn việc phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam, cuốn sách giúp chúng ta đánh giá một cách tương đối toàn diện và súc tích về những mặt tốt và những hạn chế của thực tiễn đào tạo và sử dụng nhân tài của ông cha ta trong các thời kỳ lịch sử.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 229 trong tổng số 239